fbpx
0321-8208298 (021)35860965-66
Gwadar Iqra Associates A-01, Clifton Garden I, Clifton Block III, Near Park Tower, Karachi.
info@gwadariqra.com

Gwadar Industrial Estate (GIEDA)

Gwadar Iqra Associates Deals in Gwadar Industrial Estate (GIEDA), GIEDA, GIEDA Gwadar & Gieda Projects. We Deals in Open Land Gwadar as well.

Gwadar Iqra Associates Deals in Gwadar Industrial Estate (GIEDA), GIEDA, GIEDA Gwadar & Gieda Projects. We Deals in Open Land Gwadar as well.
WhatsApp chat